Har du filer som behövs för uppdraget ber vi er skicka dem via e-post till projektledning@bynkommunikation.se eller ladda upp via wetransfer.com och skicka med länken i detta fält.
Skriv in vad beställningen har för budget, det underlättar för Byn att veta vilken omfattning och nivå de ska föreslå.