250 miljoner tack

Återbäringskampanj för Länsförsäkringar Bergslagen

Byns uppdrag

Kampanj

Film

Print

Content

Radio

PR

Projektledare
Maria Kufver

Vinsten med ett kundägt bolag

Att ha cykelhjälm eller ett fungerande brandlarm kan rädda liv. Det kan också se ge en rejäl slant i plånboken om du är del av ett kundägt bolag.

När det går bra för Länsförsäkringar Bergslagen går det bra för deras kunder. Eftersom kunderna äger bolaget. 

Den tydligaste manifestationen av detta är den återbäring som bolaget delar ut de år det går riktigt bra. 2022 slogs rekordet, när 250 miljoner kronor gick tillbaka till kunderna, tillika ägarna.

Det viktigaste med att testa brandlarmet, blås ut ljusen eller ha cykelhjälm är förstås att det stoppar olyckor som kan leda till psykisk, fysisk och ekonomisk skada för den enskilda. Men det leder också till att det går bättre för Länsförsäkringar Bergslagen, och dess kunder, tillika ägare. Därför ville vi se till att tacka alla kunder för allt skadeförebyggande arbete de gör för sitt eget och samhällets bästa.

Resultatet blev en kampanj där Länsförsäkringar Bergslagen tackade sina kunder för deras insatser.

I en serie filmer lyfte vi fram kunder som i vardagen visade prov på ansvarstagande genom att använda reflexjacka, testa brandvarnaren och ha cykelhjälm. Filmerna gick på bio, tv, youtube och i sociala medier.

Vi gjorde också utomhusreklam, digitala annonser, printannonser, radioreklam och hjälpte till med PR.

När hela kampanjen utvärderades kunde Länsförsäkringar Bergslagen njuta av riktigt fina siffror. Några exempel: 

  • 69 procent av de tillfrågade hade sett kampanjen (benchmark 52 procent)

Av de som sett kampanjen tyckte:

  • 73 procent att de fått ett positivt helhetsintryck
  • 70 procent att den var trovärdig
  • 59 procent att budskapet var viktigt för mig

Fler Case