Byn + Räddningstjänsten = sant!

Räddningstjänsten i Östergötland

Hurra! Byn har efter vunnen upphandling tecknat ramavtal med Räddningstjänsten Östra Götaland, som ny strategisk kommunikationspartner.

Det handlar inte minst om att bidra till det förebyggande arbetet – att informera allmänheten om hur vi minskar risken för att bränder och andra olyckor över huvud taget uppstår.

Räddningstjänsten är en grundbult i samhällskontraktet. Vi ser verkligen fram emot att göra vårt bästa för att hjälpa denna spännande myndighet i sitt viktiga uppdrag. Och är glada över att vårt nya kontor i och med detta nu är brandsäkrat enligt konstens alla regler!