Spaning: Klimat­engagemanget högst hos Millennials & Generation X

2023-05-12 Spaning

Är det dags för Generation X och Millennials att ta ledningen i klimatfrågan? Hos Generation Z minskar klimatengagemanget, men de tidigare generationerna har både engagemanget och resurserna att göra skillnad.

 

Generation Z, som består av personer födda mellan 1997 och 2012, verkar ha ett minskande engagemang för klimatet. Det finns olika teorier om varför det är så, men en vanlig uppfattning är att det beror på en känsla av maktlöshet. Många unga människor i denna generation har ännu inte etablerat sig på arbetsmarknaden eller i samhället i stort, och känner därför att de saknar verktyg för att kunna påverka klimatfrågor på ett meningsfullt sätt. Å andra sidan har många äldre generationer, såsom Millennials och Generation X, nu varit på arbetsmarknaden under en längre tid och har en stabilare ekonomi vilket kan ge dem mer möjlighet att påverka.

Millennials har visat sig vara mer medvetna om klimatförändringarnas påverkan på sina egna liv, och hur deras egna handlingar påverkar miljön. Nästan hälften av denna generation önskar att de kunde minska sin påverkan på miljön. Genom insiktsverktyget GWI kan vi se att personer som visar intresse för miljöfrågor och är villiga att betala mer för miljövänliga produkter oftast tillhör Generation X eller Millennials. Dessa personer tenderar också att ha högre inkomster, bo i urbana områden och i något högre grad vara kvinnor.

Vi kan också se att en del av denna målgrupp äger fonder eller aktier, vilket kan tyda på att de är intresserade av investeringar som stöder hållbarhet. Slutligen, visar insiktsverktyget att en överväldigande majoritet av personer i målgruppen tycker att det är viktigt att varumärken stödjer hållbarhetsfrågor. Detta indikerar att miljöfrågor fortsätter att vara en viktig fråga för många konsumenter och att företag som vill stärka sitt varumärke bör ta hänsyn till hållbarhetsaspekterna.

Byn arbetar med målgruppsverktyget GWI för att få fram förstahandsdata kring målgruppers attityder, beteenden och värderingar. Är du nyfiken på att veta mer om vad vi kan få fram om dina målgrupper? Hör av dig!

Rosanna Nordrup


Senaste inläggen

Byskola

Inspelning: Tips för en lyckad hållbarhetsredovisning enligt CSRD

Byn tillsammans Greenstep tackar alla som deltog i webinaret om hållbarhetsredovisning enligt nya Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). För dig som kanske missade evenemanget eller vill se det igen, har vi glädjen att meddela att hela webinaret finns tillgängligt som en inspelad video.

2023-11-22

Nyhet

Vi har en podcast!

På Byn gillar vi att snacka om kommunikation, och då och då säger vi faktiskt något som även personer utanför kontoret skulle kunna vara intresserade av.
Nu har vi testat att snacka med varsin mikrofon framför ansiktet och resultatet är vår nya podcast: På Byn!

2023-11-20