Klimatstark drivkraft för tunga transporter

Etha Drive

Byns uppdrag

Visuell identitet

Webb

Projektledare
Maria Kufver

Ett samarbete med fokus på lägre utsläpp

Miljöfrågan är just nu högst aktuell, trots detta har utvecklingen av drivmedel för tunga fordon har gått väldigt trögt.

Flera stora aktörer inom transportsektorn gick under 2019 samman för att göra något åt de stora utsläppen inom transportsektorn och lyckats ta fram ett unikt, effektivt miljöbränsle baserat på lokalproducerad etanol med 90% lägre koldioxidutsläpp. ED95.

För att etablera ED95 på marknaden och lyfta frågan om förnyelsebara drivmedel för tunga transporter skulle projektet rulla runt som en levande världsutställning, men först behövdes såklart ett namn och ett sammanhållet grafiskt manér.

Projektet hade en tydlig hemvist i östergötland, men skulle kännas större än så. Namnet behövde även signalera att denna drive fokuserade på att nå ut med ett nytt bränsle baserat på etanol.

Arbetet började med en workshop för att undersöka åt vilket håll kunden ville att det grafiska uttrycket skulle gå.

Målet blev en logotyp som är lättläst, tydlig, självsäker och trovärdig. Bilder som används i kommunikationen fick gärna vara starka och ljusa. Och grafiken kunde stå för det lekfulla, men också presentera fakta på ett tydligt och begripligt sätt. Utifrån materialet sammanställde vi förslag på Namn, tagline, boilerplate och visuell gestaltning.

Bilderna ska möjliggöra för att användning av grafik i ett ytterligare lager och spegla färgskalan i den mån det är möjligt. De bör såklart ha en koppling till vägar, transport, bränsle, råvaror eller annat som kan kopplas till projektet.

Allt sammanställdes i en manual för visuell identitet och togs vidare till en webb och en powerpoint samt förslag till hur detta kan appliceras i andra sammanhang så som mässmonter.


Fler Case