Vi står bakom lösningarna

Employer branding för Sopra Steria

Byns uppdrag

Idé

Koncept

Produktion

Strategi

Projektledare
Rosanna Nordrup

En attraktiv arbetsgivare

Sopra Steria är en global IT-koncern där Byns uppdrag varit att lyfta bolaget som innovationspartner gentemot uppdragsgivare inom näringsliv och offentlig verksamhet – men också som arbetsgivare.

Byns tidigare kampanjer för IT-Konsultjätten Sopra Steria har Byn har fått mycket stor uppmärksamhet och är omtyckta av medarbetarna internt på bolaget.

Inför 2019 års varumärkesarbete ville man fortsätta bygga på den tydliga idén med frågeställningar och textgrafik, men addera “något nytt”. Och precis som tidigare skulle kommunikationen göra två jobb: attrahera nya kunder inom utvalda branscher, men också locka nya medarbetare.

Idéprocessen

I Byns idéprocess uppstår mängder av idéer, möjliga som omöjliga att genomföra. Allt kokas sedan ihop till några spår och varianter som känns rimliga att jobba vidare med. I detta fall landade vi i ett visuelt spår med olika kameravinklar och pusselbitar visar hur komplex en bra digitaliseringslösning kan vara. Och bakom allt finns Sopra Sterias duktiga medarbetare.

I en ruffig, industriell miljö startar kameran i ett mellanläge mellan Sopra Steria och kundens värld. Kameran rör sig sedan så att fragmenten av kundens verklighet i rummet sammanfogas till en helhet. I bild visas frågeställningarna som kunden står inför och sedan ändras kameravinkeln så att bilden återigen delas upp för att visa hur Sopra Steria står bakom lösningarna.

Ett skalenligt test gjordes på kontoret för att kontrollera att beräkningarna stämde och att det var möjligt.

Och så här blev resultatet

Totalt sett gjorde vi åtta filmer med fyra olika teman som gick på repeat under hösten 2019. Både rörligt och stillbild togs fram för att kunna ta konceptet vidare till andra medier, som i den här kampanjen bland annat innebar rörliga banners och mässmaterial.


Fler Case