Kommunikation för alla

Handbok för Stångåstaden

Byns uppdrag

Copy

Form

Projektledare
Ulrika Bäckström

En bok för alla som vill förändra världen

Byn har haft glädjen att få vara med och ta fram den superviktiga boken “Kommunikation för alla – en handbok i inkluderande kommunikation från Stångåstaden”. Boken är fullmatad med råd och tips som vägleder Stångåstaden i deras ambition att finnas till för alla.

Inspiration och tips för tillgänglig kommunikation

Handboken ”Kommunikation för alla” ger handledning och inspiration för alla som jobbar med Stångåstadens kommunikation. Målet är att alltid kommunicera inkluderande, så att alla kan förstå och känna sig representerade. Det handlar bland annat om att utmana normer och motverka stereotyper, att ha en bred representation och att kommunicera på ett sätt som blir tillgängligt för alla.

Nära samarbete med olika perspektiv

Handboken har tagits fram genom ett nära samarbete mellan Stångåstaden, Byn och en rad experter inom olika delar av området. Byn har framför allt jobbat med formgivning, copy och bildurval samt varit bollplank för innehållet.


Fler Case