Tre tonårstjejer som står i solen utanför en skola.

Att bestämma över sin kropp är en mänsklig rättighet

Informationsinsats för Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck

Byns uppdrag

Webb

Kampanj

Strategi

Projektledare
Fanny Johannesson

Från ord till handling

Alldeles för många har blivit eller riskerar att bli utsatta för könsstympning. Genom en stor nationell kampanj, med en matig informationswebb som nav, vill Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck se till att det förändras.

Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck har fått regeringens uppdrag att motverka just hedersrelaterat våld och förtryck. Det är stationerat hos Länsstyrelsen Östergötland, men verkar över hela landet.

I en stor kampanj för att hjälpa flickor och kvinnor som utsatts eller riskerar att utsättas för könsstympning har de gått samman med flera myndigheter: Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Myndigheten för stöd till trossamfund, Polismyndigheten, Socialstyrelsen och Åklagarmyndigheten.

Byn var med och byggde upp informationsinsatsen från grunden. Vi började med att sätta en kommunikationsplan, övergripande budskap och en visuell identitet för kommunikationen.

Utifrån detta tog vi fram en rad material. Digitala enheter, en broschyr och framför allt hjärtat i hela insatsen – sajten könsstympning.se

Vi gjorde också en särskild strategi för att nå målgrupperna i sociala medier.

Centralt i all kommunikation är bilden. Därför tog vi fram ett bildmanér, som byggde på dokumentär känsla, med människor som andas kraft, frihet och glädje och med möjlighet till igenkänning för målgrupperna. I ett generöst samarbete med Johnér Bildbyrå fotograferade vi sedan alla bilder till kampanjen.

I den visuella profilen arbetade vi med en varm och vänlig färgskala. Primärfärg är lila, en kraftfull färg som ofta används som en symbol för kvinnokraft och viljan att förändra. 

Budskapen utgick från den mänskliga rättigheten att bestämma över sin egen kropp, där målet var att visa allvaret och ansvaret att agera, men samtidigt peka på att det finns mycket hjälp att få i det svåra arbetet.

Hela arbetet har skett i nära samarbete med experterna på Nationellt centrum mot hedersrelaterat våld och förtryck, med täta avstämningar för att hela tiden landa rätt i detta viktiga och inte alltid lättnavigerade uppdrag.

I augusti lanserades sajten, riktad till utsatta och närstående, men framför allt till alla de yrkespersoner som möter utsatta flickor och kvinnor i jobbet. Vi kunde direkt se ett starkt genomslag. I annonsering på Metas plattformar har kampanjen levererat riktigt fina resultat. De prioriterade målgrupperna har som lägst en CTR (Click-Through Rate / klickfrekvens för länk) på 2,44 procent. För annonser riktade mot den viktiga gruppen yrkesverksamma inom vård, socialtjänst och skola är motsvarande siffra smått fantastiska 6,24 procent!

Nu hoppas vi att alla ska göra det som kampanjen uppmanar oss till: Våga agera.


Fler Case