Pojke i luvtröja

Vi behöver prata om livet

Kampanj för Linköpings stadsmission

Byns uppdrag

Copy

Idé

Produktion

Projektledare

Livsviktig kampanj för Stadsmissionen

Under hösten 2018 jobbade vi i ett nära samarbete med en kund vars syfte och budskap engagerar oss djupt. Stadsmissionen i Linköping behövde hjälp med en julkampanj. Målet var att dels öka vetskapen om Stadsmissionen som verksamhet och dels dra in pengar till kampen mot ungas psykiska ohälsa. Med kampanjen ”Vi behöver prata om livet” visar vi på dubbelheten i vad psykisk ohälsa kan vara. Ingenting är svart eller vitt, så inte heller psykisk ohälsa. Det är någonting vi alla skulle må bra av att prata mer öppet om.

Det här är livet!

Tillsammans med Lavette Film tog vi på Byn fram en film där vi med vardagssituationer gestaltar det psykiska måendets många ansikten. Filmen landar i ett konstaterande som både kan tolkas som ett budskap från Stadsmissionen och som en uppmaning till alla Linköpingsbor: “Vi behöver prata om livet – med fler än någonsin”. Filmen spreds framför allt i sociala medier.


Fler Case