72 timmar

Kampanj för Norrköpings kommun

Byns uppdrag

Copy

Event

Form

Koncept

Produktion

Strategi

Projektledare
Tobias Skullman

Fler ska klara en kris

Vårt moderna samhälle är sårbart. Skulle en allvarlig störning inträffa på grund av extremväder eller annan krissituation vet vi att allmänheten är betydligt sämre rustad än tidigare i historien. Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, gick härom året ut med tydliga direktiv till Sveriges kommuner: alla svenskar ska kunna klara sig i minst tre dygn om krisen kommer. Med den rekommendationen i ryggen vände sig Norrköping kommun till oss på Byn. Vårt uppdrag blev ta fram ett koncept för att öka krisberedskapen hos allmänheten i Norrköping och Finspång.

Målet var att fler invånare i de båda kommunerna skulle känna till att de ska kunna klara sig i minst tre dygn vid en kris.

Del 1: Två personer inlåsta i ett hus

I den första delen av kampanjen stängde vi helt enkelt in säkerhetschefen Rikard och beredskapssamordnaren Nina i ett isolerat hus utan el, värme eller rinnande vatten i 72 timmar. Där fick de i uppdrag att testa och utvärdera myndigheternas rekommendationer. Vi dokumenterade naturligtvis allt, och med ett genomtänkt content- och PR-arbete delade vi med oss av detta till medborgarna. Rikard och Nina sände bland annat live på Facebook och svarade på folks frågor.

Media var inte sena att haka på med sina frågor – hela testet fick ett jättegenomslag i press, TV och radio. Rikard och Nina hann nog aldrig få riktigt långtråkigt, utan ägnade mycket av tiden i huset åt att bli intervjuade.

Del 2: Utomhusreklam, film och event

Under december 2017 rullade kampanjen vidare, med bland annat en upplevelsecontainer på stan och en kampanjfilm för sociala media och bio. Dessutom tapetserades stan med 60 utomhustavlor för kampanjen.

Byn vinner Swedish Content Award

Nytta, nöje och guld i Swedish Content Awards

Denna typ av uppdrag är de vi på Byn brinner extra för. Där vi får jobba för hållbarhet och samhällsnytta, och dessutom göra det med användning för hela bredden i vår kompetens. Vi kunde efter genomförd kampanj konstatera att vi fick ut väldigt mycket med en tight budget. Det blev ett väldigt starkt genomslag, där vi fortfarande, några år senare, märker att många har sett kampanjen och tagit till sig innehållet i den. 72 timmars-kampanjen belönades dessutom med Guld i Swedish Content Awards 2018. Kul!


Fler Case