Norrköpingskontraktet

Koncept för Hyresbostäder

Byns uppdrag

Copy

Form

Kampanjwebb

Koncept

Produktion

Projektledare
Anders Hofvergård

Hyresbostäders deal med hela Norrköping

Hyresbostäder är Norrköpings kommunala bostadsbolag som varje dag jobbar för att vår stad ska vara en plats som människor längtar hem till. Som kommunalt bostadsbolag har Hyresbostäder nämligen ett uppdrag som sträcker sig så mycket längre än till att ”bara” förse stadens invånare med bostäder. De arbetar också för att Norrköping ska vara en attraktiv, miljösmart och trygg plats att leva på. Och att det dessutom ska finnas meningsfulla aktiviteter, framför allt för unga Norrköpingsbor.

Med avstamp i berättelsen om bolaget och dess fina allmännyttiga uppdrag har Byn har tagit fram konceptet Norrköpingskontraktet – Hyresbostäders deal med hela Norrköping.

Paragrafer som förpliktigar, förklarar och förenar

Norrköpingskontraktet är ett sätt för Hyresbostäder att visa vilka de är, vad de står för och vad de lovar. Men även en möjlighet att prata om deras konkreta erbjudanden. Och visa på vad man som Norrköpingsbo själv kan göra för att skapa en stad att längta hem till.


Fler Case