Vill du vara här för
Kalmar län?

Länsförsäkringar Kalmar läns arbetsgivarvarumärke

Byns uppdrag

Budskapsplattform
Form

Projektledare:

Maria Kufver

Med känsla för länet

Ett värderingsstyrt, lokalt och kundägt bolag behöver medarbetare som brinner för det samhälle de är en del av – och inte minst de människor som bor där. Det var utgångspunkten när vi hjälpte Länsförsäkringar Kalmar län till ett nytt arbetsgivarvarumärke.

 

En bra grund att stå på

Grundarbetet var gjort. Vi hade redan gjort en budskapsmässig och visuell varumärkesresa med Länsförsäkringar Kalmar län, som resulterade i budskapsplattformen med rubriken ”Här för länet. Här för dig.” Nu ville bolaget fördjupa konceptet och ta ut det i form av ett arbetsgivarvarumärke.

Möjlighet att göra skillnad

Resultatet blev en ny budskapsplattform, grundad i varumärket. ”Vill du vara hör för länet? Då vill vi vara här för dig.” I rubriken och budskapstexterna ville vi fånga det som är unikt med Länsförsäkringar Kalmar län som arbetsplats. Dels möjligheten att verkligen göra skillnad för länet och länsborna. Dels möjligheten att få vara del av en arbetsplats som verkligen gör skillnad för dig som medarbetare.

 

Långsiktig content bygger förtroende

Vi skapade också en bred matta av annonsutföranden, men också content som via flera intresseskapande vinjetter förmedlar berättelsen om Länsförsäkringar Kalmar län som arbetsplats. Både i syfte att locka nya medarbetare med rätt kompetens och värderingar, men också för att bygga intern stolthet. En bred verktygslåda som vi hoppas att kunden kommer att ha nytta av under lång tid framöver!