Klart för avgång!

Byggexpo i Inre hamnen

Byns uppdrag

Idé
Operativt genomförande
Planning
Produktion
Strategi

Projektledare:

Kristin Blomgren

Helena Frykholm

2022 var året då spaden äntligen skulle sättas i marken för de första bostäderna i Inre hamnen. Byggnationen har redan pågått under flera år med allt ifrån markrening till byggnation av nya kajer, kanaler och parker. Denna milstolpe skulle firas och det med ett stort event på plats i Norrköpings mest hajpade stadsdel.

Intresset för projektet har varit stort under lång tid, nyfikna Norrköpingsbor, företag och organisationer har knackat på för att få komma in på studiebesök. Men byggarbetsplatsen har varit stängd för besökare fram till den 7 maj 2022 då portarna i byggstaket öppnades för en dag.

Omkring 800 besökare trotsade snålblåsten och de mörka molnen som hotade på himlen och deltog i de guidade turerna på byggplatsen, lyssnade på presentationer och besökte byggföretagens montrar under byggexpot. Många passade också på att prova på att måla graffiti, klättra på klättervägg och provsitta en grävmaskin. Och de allra flesta lämnade hamnen den här dagen ett steg närmare sitt drömboende vid vattnet.

Redan dagen innan eventet började firandet av byggstarten, då representanter från de 9 olika bygg- och fastighetsbolagen hissade signalflaggan “Klart för avgång” i en av de gamla hamnkranarna som placerats ut vid den nya kajen i Inre hamnen. Flaggan används historiskt inom sjöfarten för att signalera “alle man på däck – klart för avgång”, nu fick flaggan symbolisera att det var klar för byggstart. 

Byn ansvarade för hela eventet från idé till genomförande på plats på uppdrag av Inre hamnens byggherregrupp som består av; Castellum, Heimstaden, HSB, Hyresbostäder, Mannersons, Riksbyggen, Siegel, Skanska, Slättö och Norrköpings kommun.