Magasinet Östgötarna

Magasin för Länsförsäkringar Östgöta

Byns uppdrag

Copy
Form
Idé
Koncept
Produktion
Strategi

Projektledare:

Maria Kufver

Kundmagasin för Länsförsäkringar Östgöta

Tillsammans med Länsförsäkringar Östgöta har Byn tagit fram kundmagasinet ”Magasinet Östgötarna – En tidning som handlar om dig, om oss och det vi har gemensamt.” Magasinet speglar en region i tillväxt, människorna, glädjen och stoltheten. Samtidigt ger innehållet konkreta tips och råd till läsaren. Syftet med magasinet är att stärka varumärket och ge kunderna, som också är bolagets ägare, ett värdefullt mervärde.

Information och inspiration för alla östgötar

Magasinet Östgötarna lyfter fram hur ett kundägt bolag fungerar samtidigt som Länsförsäkringar Östgöta delar med sig av sitt kunnande kring ekonomi, försäkring och skadeförebyggande verksamhet. En minst lika viktig ingrediens är alla de fantastiska – och helt vanliga – östgötar som varje dag bidrar till att göra vår region levande. En blandning mellan informativt och inspirerande innehåll helt enkelt.

Byn har arbetat med hela produktionen – från innehållsplanering, research och intervjuer till copy, formgivning och original. Magasinet distribuerades i mer än 150 000 exemplar till kunder i hela Östergötland och fick ett mycket fint genomslag.

Magasinet ökade tryggheten

Djupintervjuer med kunder, genomförda av CMA Analys, visar att Magasinet Östgötarna med råge nått önskad effekt inom alla områden – magasinet upplevs som nyttigt, inspirerande, relevant och läsvärt. Samtidigt har magasinet förstärkt kundernas positiva bild av Länsförsäkringar Östgötas varumärke och varit ett uppskattat mervärde.

För att sammanfatta intrycket av magasinet använder kunderna ord som: intressant, lättöverskådlig, jordnära, seriöst, roligt, allmänbildande, kundorienterat, försäkringsmässigt, upplysande, positivt, spännande, tankeväckande, trygghetskapande och omtanke. Det ord som genomgående används för att beskriva bilden av Länsförsäkringar Östgöta är trygghet. Majoriteten av de svarande tycker att magasinet har genererat en trygghetsskapande effekt.