illustration med växthus, ett par på parkbänk utomhusmiljö

Målande beskrivningar av Norrköpings stadsdelar

Illustrationsmanér för Hyresbostäder

Byns uppdrag

Illustrationer

Projektledare
Fanny Johannesson

Illustrationsmanér för Hyresbostäder

Hur vill vi att våra stadsdelar ska se ut? När Hyresbostäder och Norrköpings kommun skapade framtidsstrategier för några av Norrköpings stadsdelar, bad de oss på Byn att illustrera visionerna.

illustration med hus och människor

Hyresbostäder i Norrköping har i fem av sina bostadsområden ägnat sig åt lokalt visionsarbete, i samarbete med Norrköpings kommun. Genom avsiktsförklaringar har de tagit fram målbilder, strategi och aktivitetsplan för hur de vill att stadsdelarna ska utvecklas långsiktigt.

illustration med människor som tittar på en filmduk i naturen

Byn fick uppdraget att illustrera de olika avsiktsförklaringarna. 

Vi började med att ta fram ett manér för att försäkra oss om att det vi gjorde skulle hålla genom hela processen. Stilen är lekfull och öppen, med färger från kundens grafiska profil.

Med grund i texterna tog vi tillsammans med kunden fram en bruttolista med olika ord som skulle kunna gestaltas i illustrationerna. 

Några exempel:

  • grön och citynära stadsdel
  • en plats för lek och lärande om djur och natur 
  • stadsodling
  • insektshotell
  • gröna kopplingar till rekreation
  • knyta kontakter med andra
  • människor möts
  • sammanhållning
illustration ryttare på häst

Utifrån dessa illustrerade Byns illustratör Sanna Koosz de olika delarna. På det sättet fick vi en flexibel uppsättning illustrationer som kunde användas var och en för sig men också sättas ihop i heltäckande kollage som illustrerade respektive stadsdel.

Viktigt var förstås att befolka stadsdelarna med Norrköpingsbor av alla de slag – vi tror och hoppas att invånarna ska känna igen sig!


Fler Case