Norrköpings Konstmuseum

Visuell identitet och mallar för Norrköpings Konstmuseum

Byns uppdrag

Form

Grafisk manér

Produktion

Projektledare
Ulrika Bäckström

Byn har hjälpt Norrköpings Konstmuseum att ta fram en ny tilltalande och lättarbetad grafisk profil, med sitt tydliga kännetecken Krumeluren, ett konstverk av Pierre Olofsson som en fortsatt central symbol.

grafiska element för Norrköpings konstmuseum

Med en av Sveriges främsta konstsamlingar inom modernism och samtidskonst är Norrköpings Konstmuseum platsen för både konstmöten och oväntade upplevelser. Konstmuseet erbjuder ett brett program som riktar sig till barn och vuxna, till den konstintresserade såväl som till den nyfikne upptäckaren, och därför önskades ett enhetligt uttryck som kunde anpassas till många målgrupper.

Byn har arbetat fram en ny logotyp, en grafisk profil och mallar för olika typer av kommunikationsuttag som kan passa och rama in många olika konstverk. Vi har också producerat museets årskatalog och utställningskatalogen för Cecilia Edefalk-utställningen som visades år 2020.

Cecilia Edefalk bok
Cecilia Edefalk bok
infoblad exempel 1
infoblad exempel 1
Affisch Isaac Grunewald affisch exempel 1
Affisch Isaac Grunewald affisch exempel 2

Som markeringsbild har vi använt Konsmuseets Isaac Grünewald, Det sjungande trädet, 1915. Foto: Per Myrehed.


Fler Case