Här för länet. Här för dig.   För all tid.

Varumärkesutveckling för Länsförsäkringar Kalmar län

Byns uppdrag

Budskapsplattform

Film

Varumärkesplattform

Projektledare
Maria Kufver
Rosanna Nordrup

Länsförsäkringar Kalmar läns hela affärsidé bygger på hållbarhet. Det ville bolaget bli bättre på att berätta om. Vi hjälpte till genom att skapa en ny varumärkesplattform och en serie filmer.

 

Länsförsäkringar Kalmar län bildades för att se till att länsborna ömsesidigt skulle kunna stötta varandra i svåra situationer. Det skadeförebyggande arbetet är en grundbult i hela verksamheten, och när de lyckas se till att en skada eller olycka undviks är det en vinst både miljömässigt, socialt och ekonomiskt – för individen, alla kunder och hela samhället.

Detta vill Länsförsäkringar Kalmar bli bättre på att berätta om. Därför önskade de hjälp med sin hållbarhetskommunikation, och med att förtydliga sitt varumärke överlag.

Vi delade upp arbetet i flera delar, och byggde uppgraderingen av varumärket och budskapsplattformen på vetskapen om att vi redan hade de flesta delar på plats. Vi behövde framför allt förtydliga, sy ihop och strukturera bolagets redan starka varumärke, framför allt kring hållbarhet men även som helhet.

Budskapsplattform

Det första vi skapade var en budskapsplattform för hållbarhetskommunikationen.

Vi hade redan tidigare tagit fram Länsförsäkringar Kalmar läns övergripande varumärkesbudskap med rubriken ”Här för länet. Här för dig.” Sedan dess hade Länsförsäkringar AB tagit fram ett övergripande manifest för hela Länsförsäkringsgruppen, med det övergripande budskapet ”För all tid”. Genom att helt enkelt slå ihop dessa två fick vi ett budskap som på ett fint sätt sammanfattade Länsförsäkringar Kalmar läns syn på hållbarhet: ”Här för länet. Här för dig. För all tid.”

Utifrån detta satte vi ihop en budskapsplattform, där vi berättade om bolagets syn på hållbarhet med utgångspunkt i frågorna ”varför” och ”hur”.

Målet var att skapa ett användbart verktyg för att tydligt och transparent kunna visa vad bolaget gör i vardagen för världen, lokalsamhället och individen socialt, ekonomiskt och miljömässigt – och hur dessa nivåer påverkar varandra. Därför satte vi ihop en bred palett av exempel på visualiseringar och konkretiseringar av budskapen, där vi visade hur ”länet” och ”dig” i grundbudskapet är tänkt att bytas ut mot konkreta mål, aktiviteter och målgrupper.

Filmer ur vardagen

Utifrån plattformen konkretiserade vi Länsförsäkringar Kalmar läns hållbarhetsarbete i en serie filmer. I dem kopplade vi ihop vardagen för några av bolagets kunder med konkreta exempel på hur bolaget arbetar för både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. De filmades i huvudpersonernas vardagsmiljöer i Kalmar län, med hjälp av våra filmande och Kalmar-baserade vänner i Framebrains.

Ny budskapshierarki

När hållbarhetsplattformen var på plats såg vi till att uppdatera bolagets tidigare budskapsplattformer – övergripande budskap och arbetsgivarbudskap – och skapa en tydlig och lättöverskådlig budskapshierarki för all kommunikation.

Sedan dess ett viktigt verktyg för Länsförsäkringar Kalmars marknadsavdelning!


Fler Case