EU:s Green Claims – ett steg i kampen mot greenwashing

2023-06-29 Nyhet

På senare tid har EU tagit flera steg för att snabba på omställningen inom unionen. En viktig del i detta är att förhindra greenwashing, som i värsta fall kan försvåra och försena den gröna omställningen. I EU:s Green Claims-direktiv krävs transparens och verifierbarhet i kampen mot vilseledande miljöpåståenden och miljömärkningar.

EU står inför ett genombrott inom hållbarhetskommunikation med Green Claims-direktivet. Målet med direktivet är bland annat att minska greenwashing och göra det enklare för konsumenter att göra val som snabbar på den gröna omställningen. Genom att ställa högre krav på transparens och verifierbarhet syftar förslagen även till att öka konkurrentskraften för de företag som erbjuder produkter och tjänster som är bättre ur ett miljömässigt perspektiv.

Vanligt med vilseledande miljöpåståenden

Idag visar rapporter att över hälften av hållbarhetskommunikationen inom EU innehåller vaga och vilseledande miljöpåståenden. Hela 40% av miljöpåståendena saknar bevisgrund. Vi drunknar också i hela 230 hållbarhetsmärkningar som alla har väldigt olika nivå av transparens. Hälften av alla miljömärkningar har ingen, eller en svag, verifierbarhet. Så att det här området behöver styras upp är tydligt.

Lag istället för självreglering

Skillnaden på Green Claims-direktivet, jämfört med tidigare riktlinjer som också syftat till att minska greenwashing, äratt det är just lag och inte självreglering. Det kommer dock dröja innan direktivet eventuellt blir lagstiftat. Först måste det behandlas och godkännas av EU-parlamentet och Europeiska rådet. Om förslaget så småningom antas så kan det även få andra skrivningar än det har idag.

Det är dock viktigt att inte ligga på sofflocket i väntan på en lagstiftning. För redan idag finns det riktlinjer att följa från ICC – och risk för böter om det inte går att backa upp sina påståenden med tillräcklig dokumentation.

Ett schysstare kommunikationsklimat

Vi på Byn tycker att det finns mycket gott att hämta i Green Claims-direktivet redan nu. Att säkra att ens kommunikation uppfyller de krav som kan komma gör verksamheten redo för framtiden – och bidrar framför allt till ett schysstare kommunikationsklimat. En tydlig, transparent och ärlig kommunikation gör det lättare för konsumenter att kunna ta informerade och kloka beslut. Det är väl egentligen fullt rimligt?

Låt vår bransch bli en del lösningen snarare än en del av problemet!

Green Claims i korthet:

  • Direktivet innehåller kriterier för hur miljöpåståenden ska stödjas och kommuniceras, antingen i textform eller genom miljömärkningar.
  • Det kräver att sådana påståenden och märkningar verifieras av en auktoriserad tredje part innan de används i marknadsföring.
  • Direktivet fastställer krav som både privata och offentliga miljömärkningssystem måste uppfylla.
  • Som huvudregel undantas företag med färre än tio anställda och en årsomsättning på mindre än två miljoner euro från de flesta av reglerna.

Läs mer om EU:s Green Claims-direktiv.

Är du nyfiken på vilken målgrupp som är mest villig att betala mer för en miljövänlig produkt? Kolla in vår spaning om klimatengagemang!

Rosanna Nordrup


Senaste inläggen

Byskola

Så pratar du med journalister: 10 tips

Varför ska man aldrig höra av sig till en redaktion efter klockan 15? Är en fräck cowboyhatt nyckeln till journalistens hjärta?
Så här beter du dig för att nå fram till journalister – vi har hela listan!

2024-02-08

Nyhet

En insamlingskväll för de hemlösa

28 februari tar näringsliv, samhälle och ett gäng fina artister gemensam sats för att bidra till ett tryggare Norrköping för alla, med Byn som en av flera samarbetspartners.

2024-02-06

Nyhet

God jul från Byn

Redan jul? Tydligen!
Fast när vi tänker tillbaka på allt som hänt sen vi senast byggde pepparkakshus så är det förstås inte så konstigt.

2023-12-21

Nyhet

Hej där, Mirza!

The man, the myth, the Mirza! Vi är väldigt glada att kunna presentera Byns nya art director, Mirza Talovic.

2023-12-15