Tillsammans

Årsredovisning för Stångåstaden

Byns uppdrag

Copy

Formgivning

Produktion

Projektledare
Ulrika Bäckström

Årsredovisning för Stångåstaden

För tredje året har vi haft glädjen att göra Stångåstadens årsredovisning. Denna gång med den digitala versionen i extra fokus. Båda versionerna – tryckta och digitala – är framtagna utifrån temat “Tillsammans”, som under 2018 var ett prioriterat område för Stångåstaden.

Tema 2018: Tillsammans

Med temat Tillsammans har Stångåstaden under 2018 valt att mer än vanligt lyfta fram allt de gör för öka gemenskapen, vilket i sin tur ökar tryggheten i hela Linköping. Det har vi också tagit fasta på i årsredovisningen, inte minst när det gäller alla fina och viktiga samarbeten Stångåstaden har med andra aktörer i Linköping.

Samma siffror. Ny interaktiv form.

I arbetet med den digitala årsredovisningen tog vi fram en design visuellt nära besläktad med den tryckta utgåvan, men strukturellt och funktionellt anpassad efter den digitala plattformen. Från printversionen känner läsaren igen typografi, grafiska element och moduler, disposition och färgpalett, men de har fått nytt liv på webben genom subtila animationer, parallax-scroll, filmade porträtt och interaktiv grafik. Den digitala årsredovisningen är gjord i verktyget Readymag.

Här kan du surfa runt i hela den digitala årsredovisningen.

Både digital och tryckt version befolkades av en samling trevliga Linköpingsbor, skapade av vår egen illustratör Tove Andersson.


Fler Case