Nära naturen

Identitet för Statens geotekniska institut

Byns uppdrag

Grafisk profil

Projektledare
Rosanna Nordrup

Nytt manér för nära och långsiktiga perspektiv på jorden.

Statens geotekniska institut (SGI) är en expertmyndighet som arbetar för ett säkert, effektivt och hållbart byggande och ett hållbart användande av mark och naturresurser. Vi på Byn har haft glädjen att ta fram myndighetens helt nya visuella identitet. Syftet har varit att lyfta fram SGI som en modern, innovativ myndighet som driver utvecklingen för ett hållbart samhälle. Resultatet blev en jordnära identitet som hämtar inspiration från såväl sten som skog.

Symbolen är uppbyggd av abstrakta former som symboliserar SGI:s verksamhet och kärna: naturen, samarbete och hållbarhet. De horisontella linjerna är markens jordlager. Den runda yttre cirkeln visar på internationella samarbeten. Och det diagonala strecket förmedlar riktningen, att SGI är en myndighet som är med och driver utvecklingen för en hållbar framtid.

Typsnittet är en viktig beståndsdel i att bygga ett varumärke. NEXA är ett stabilt geometriskt typsnitt som finns i en stor typsnittsfamilj. Det har en tuff vänlighet över sig som gör att det både känns modernt och professionellt samt har en hög läsbarhet. 

Den nya färgpaletten utgörs av en samling harmoniska jordnära toner som inspirerats av lera, sten och skog.

Bildspråket är genuint och speglar verkligheten. Vi fångar ögonblick från den dagliga verksamheten. Människor som jobbar året runt, i alla väder, med samhällsnyttiga uppdrag – för ett hållbart Sverige.

Råa ytor. Som dekorativt element används ytor av sten i grått och skimrande blått.


Fler Case