Arqly

Varumärkesidentitet för Arqly

Byns uppdrag

Budskapsplattform

Namn

Visuell identitet

Webb

Projektledare
Maria Kufver

Nya varumärket Arqly håller ihop helheten

Vid årsskiftet 2020/2021 förenades koncernen Developing Design Sweden och dess dotterbolag i ett gemensamt bolag. Under det nya namnet Arqly jobbar mer än 60 specialister med ett starkt helhetserbjudande inom arkitektur, konstruktion, bygg- och projektledning. Vi på Byn har varit med på hela varumärkesresan, från första namnförslag till utrullning på arqly.se

Det nya namnet Arqly för tankarna till arkitektur, och kvalitet (QLY). Med ändelsen -ly kan namnet också användas för att beskriva ett sätt att vara, eller agera (jmf friendly, quickly).

Att vara Arqly är framför allt att vara schysst. Mot varandra, uppdragsgivare – och inte minst människorna som ska leva i de byggnader Arqly skapar. Nu och i framtiden.

I nära samarbete med medarbetarna på Arqly har Byn tagit fram namn, visuell identitet och budskapsplattform. Resultatet kan bland annat ses på arqly.se – där vi jobbat med allt från själva sajtbygget till innehåll, copy och form.

På Arqly jobbar arkitekter, konstruktörer, projektledare och andra specialister utifrån den gemensamma ambitionen att skapa inspirerande, vackra och smarta byggnader, hållbara för generationer. En samtid och framtid att längta efter.


Fler Case