Två kvinnor dricker kaffe och samtalar

Vårt bästa tillsammans

Visions- och värderingsarbete för Länsförsäkringar Bergslagen

Byns uppdrag

Budskapsplattform

Content

Film

Strategi

Visuell identitet

Projektledare
Maria Kufver

Länsförsäkringar Bergslagen är ett starkt värderingsdrivet bolag, vars hela erbjudande bygger på duktiga och engagerade medarbetare. När de skulle sätta sin nya vision och staka ut en ny färdplan för bolaget var det viktigt att få med sig alla medarbetare på båten. De tog hjälp av Byn.

 

Det första steget var att visualisera och konkretisera hela den färdplan som bolaget tagit fram, med den nya visionen som huvudperson: ”Tillsammans skapar vi en tryggare vardag och en framtid fylld av möjligheter.”

Vi valde att göra det i form av en animerad film. Länsförsäkringar Bergslagen har tidigare, tillsammans med Byn, jobbat mycket med cykeln som en symbol för det långsiktiga hållbarhetsarbetet, inte minst i det framgångsrika projektet Pedalkraft. Därför använde vi cykeln även när färdplanen skulle visualiseras.

I filmen fick cyklisten följa vägen mot visionen. Längst resan möter den alla viktiga och nyformulerade komponenter i färdplanen: affärsidé, mål, värdegrund, tillväxtområden, förflyttningsområden. Förstås påhejade längst vägkanten av glada kunder.

Kvinna och man samtalar vid en datrorskärm
Man i konferensrum

 

Steg två blev att fördjupa sig i företagskulturen, främst uttryckt i de värderingar bolaget slagit fast:

  • Omtänksamma
  • Engagerade
  • Professionella

Med Samverkan som en röd tråd i allt arbete.

Utifrån detta gjorde vi en ny film i samma stil som den första, där vi fick följa cyklistens resa genom företagskulturen, med peppande påminnelser om hur ovärderliga medarbetarna är för att bolaget ska leva upp till sitt uppdrag.

Vi skapade också ett arbetsunderlag för medarbetarna i form av en powerpoint med inspiration och diskussionsunderlag, som sedan användes vid kommande kvartalsmöte på bolaget.

När värderingarna var förankrade med hjälp av film och diskussionstillfälle ombads medarbetarna att tipsa om kollegor som särskilt visat sig leva upp till dessa värderingar, helst med konkreta berättelser ur vardagen. Utifrån dessa tips gjorde vi intervjuer som blev inspirerande exempel på hur omtänksamhet, engagemang, professionalitet och samverkan kan ta sig uttryck i olika sammanhang och på olika avdelningar inom Länsförsäkringar Bergslagen. Intervjuerna publicerades under flera månader på intranätet, där varje värdering fick vara tema under några veckor.

Budskapen, de visuella verktygen och kommunikationsstrategin har sedan dess använts för att ytterligare förankra och fördjupa företagskulturen på bolaget.


Fler Case