Naturkunnig.se

Webbutbildning för Länsstyrelsen Östergötland

Byns uppdrag

Copy

Form

Webb

Film

Projektledare
Rosanna Nordrup
Amanda Svensson

Webbaserad utbildning för Länsstyrelsen i Östergötland

Länsstyrelserna behöver allmänhetens hjälp för att hålla koll på hur det står till med den svenska naturen. Byn fick uppdraget att skapa en sajt som både utbildar och värvar naturobservatörer. Resultatet blev naturkunnig.se – som nu lanseras brett över hela landet.

Länsstyrelsen i Östergötland i samarbete med fyra andra länsstyrelser gav Byn i uppdrag att ta fram en digital utbildning för att fånga upp intresset hos den naturintresserade allmänheten och, förhoppningsvis, inspirera dem till att engagera sig som volontärer.

Naturkunnig.se är en webbaserad utbildningsplattform där vem som helst kan lära sig och fördjupa sin kunskap om den svenska naturen. Du går utbildningen i din egen takt, från var som helst i världen – helt kostnadsfritt. 

Sedan den första lanseringen har sajten byggts på efterhand. Nu innehåller den en mängd information om alla aspekter av den svenska naturen, pedagogiskt upplagda med olika delkurser följda av korta quiz för att följa upp kunskaperna.

Utbildningen består av både texter, bilder och filmer. Allra mest anslående är kanske möjligheten att följa med på digitala fältkurser, filmade besök i den vackra svenska naturen, under ledning av professionella ledsagare.

Pilotperioden har varit mycket framgångsrik, med flera tusen personer som gått igenom utbildningen i jakt på utmärkelser. Nu sker en bred, nationell lansering med hjälp av landets samtliga länsstyrelser. En lansering som har fått stor uppmärksamhet i en rad medier.

Byn har jobbat med hela lanseringen av naturkunnig.se – från koncept och upplägg till formgivning, innehållsproduktion och lansering. Med den tekniska delen av webbutvecklingen fick vi hjälp av vännerna på Hamrén Webbyrå., och de fina digitala fältkurserna är filmade av Lavette.

Så vad väntar du på? In på naturkunnig.se och bli ett art-smart väkteri-geni!


Fler Case